De Thaise taal is een monosyllabische taal of anders genoemd een afzonderlijke taal. De
klanken spelen in de Thaise taal een belangrijke rol. De vormleer, de klankleer, de fonetiek en de betekenisleer zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Thaise taal en zijn als zodanig in het boek ‘Thai, een afzonderlijke taal' meegenomen.

ISBN 978-90-802287-2-6