Dit woordenboek is gericht op de taalgebruikers om zowel de Nederlander als
de Thai bij te staan. Het bevat zoveel mogelijk dagelijkse- en gangbare woorden
met uitspraken van beide talen vermeld. Verder is de zinsbouw met grammaticale
uitleg in beide talen aanwezig.

ISBN 978-90-802287-0-2