Het boek Nederlands voor Thai' is ontwikkeld voor de Thais om de Nederlandse taal te
leren. De uitleg over het Nederlands is zodanig opgebouwd met als doel om de spreek-
en schrijfvaardigheid van het Nederlands te vergroten.

Grammatica, zinsbouw, spelling en fonetiek zijn de kernen van dit boek. Ook andere
aspecten, zoals bijvoorbeeld de mannelijke-, vrouwelijke- en onzijdige woorden, de
voornaamwoorden, de telwoorden, de lidwoorden en sterke- en zwakke werkwoorden die
een belangrijke rol spelen in de Nederlandse taal, komen in dit boek voor.

ISBN 978-90-802287-4-0