Het 'Laai Sue Thai' ofwel het Thaise Alfabet is door de Koning Raam Kham Haeng in het jaar 1283 (1826 B.E.) ontwikkeld. Door dit 'Laai Sue Thai' wordt vanaf die tijd kennis over kunst, cultuur en wetenschappen verzameld en op schrift veilig gesteld.

Het 'Laai Sue Thai' geeft ons inspiratie om onder deze naam 'Laai Seu Thai' te werken. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van o.a. lesmaterialen over de Thaise taal.

Taal is een belangrijk communicatiemiddel, waarmee mensen onderling hun gedachten, gevoelens, ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. Om een brug te slaan tussen de Nederlanders en de Thai sverstrekken wij de communicatiemiddelen. Wij houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en tendensen op (educatief) gebied. Wij voeren deze ontwikkelingen door in de praktijk.